Endret: 14 sep 2018     Opprettet: 20 apr 2018

Vinduer: Ingen husleieøkning

Gjennomsnittlig husleie i borettslaget er i dag kr 3.533 pr leilighet.

Husleia dekker bla oppgaver som renhold, renovasjon og brøyting og nedbetaling av lån.

Husbanklånet på 48 millioner er ferdig nedbetalt i år. 

Vedlikeholdslånet på 19 milioner vil ha en lavere kostnad fordelt på hver leilighet enn Husbanklånet.

Det vil derfor ikke bli noen husleieøkning som følge av vedlikeholdsprosjektet.