Ventilasjon og luftsirkulasjon

Naturlig ventilasjon
Bygningene i vårt borettslag har naturlig ventilasjon. Luftsirkulasjonen i leiligheten er avhengig av frisk, kjølig luft utenfra, og avtrekk som fører luft ut av leiligheten.

Alle leilighetene som ligger over/under hverandre, inngår i et sammenhengende luftsystem. Dårlig luftsirkulasjonen i én leilighet, kan derfor forplante seg til leilighetene over og under.

Dersom én leilighet opplever problemer med luftsirkulasjonen, kan det derfor være nødvendig å åpne ventiler, og/eller fjerne elektriske vifter, også i de andre leilighetene i samme luftsystem.

Alle leiligheter skal ha fire friskluftventiler og to avtrekksventiler.

Friskluftventilene er plassert på ytterveggene i kjøkkenet, stuen og i hvert soverom.

Avtrekksventilene er plassert på kjøkkenet og på badet.

Beboers ansvar
Du er selv ansvarlig for luftsirkulasjonen i din leilighet. For å sikre for god luftsirkulasjon skal ventilene normalt stå åpne.  

Sørg for å

  • holde friskluftventilene åpne så det kommer nok frisk luft inn
  • holde avtrekksventilene åpne slik at luft slipper ut
  • holde en god innetemperatur i alle rom, hele året
  • fjerne eventuelle elektriske vifter


Det er ikke lov å fjerne, tette igjen eller på annen måte sette ventilene ut av drift. Det er heller ikke lov til å montere elektriske vifter eller liknende innretninger på noen av ventilene. Slike vifter blokkerer og endrer den naturlige ventilasjonen.

God naturlige ventilasjon krever at luftstrømmen fra alle leilighetene har omtrent samme retning og hastighet gjennom avtrekkskanalen. Hvis en av leilighetene i systemet har stengte eller blokkerte ventiler, kan det føre til undertrykk i din eller naboens leilighet.

Undertrykk kan også oppstå ved bruk av elektriske vifter. En vifte vil endre hastigheten og/eller retningen på luftstrømmen i luftsystemet. Dette skjer uansett om viften er montert på avtrekksventilen eller friskluftventilen.

Undertrykk kan føre til at matos fra en annen leilighet siver inn i din leilighet. Undertrykk kan også oppleves som dårlig trekk i skorsteinen, eller at røyklukt fra skorsteinen blir trukket inn i leiligheten.

Dersom du har en leilighet som mangler ventiler, eller ventilene ikke er i normal drift, er du selv pliktig til å sørge for at luftelukene snarest gjenopprettes og tas i bruk. Eventuelle elektriske vifter må fjernes.

Dugg, kondens og soppdannelse på grunn av høy luftfuktighet
Vedvarende høy luftfuktighet, pga dårlig luftsirkulasjon, kan skape dugg og kondens, dette forsterkes om vinteren når temperaturforskjellen ute og inne blir stor. Lange perioder med dugg og kondens kan gi grobunn for soppdannelse og medføre råte.

Fuktighet i luften skyldes blant annet matlagning, dusjing, tørking av klær i leiligheten, fuktig vær ute og lav innetemperatur. Litt fuktighet i luften er normalt, og forsvinner vanligvis når ventilene er åpne, eller ved litt ekstra lufting med åpne vinduer.