Endret: 30 mai 2019     Opprettet: 29 mai 2019

Vennligst bruk korrekt søppelpunkt for din adresse

Vi har søppelkasser fordelt jevnt rundt i borettslaget, men vi opplever at bruken dessverre ikke er like jevnt fordelt.

I følge god tjenestedesign burde vi selvsagt endret plassering av søppelkasser, tilpasset beboernes behov og bruk, men dette er kostnadskrevende og ikke budsjettert for i denne perioden.

Vi ber derfor alle beboere bruke korrekt søppelpunkt, slik at det ikke blir for stor belastning på enkelte punkt.