Vaskerier

Borettslaget har fire vaskerier

Borettslagets fire vaskerier finnes på adressene:

  • Vårsvingen 3
  • Barnehjemsveien 3
  • Enoks vei 25
  • Enoks vei 33

Hvert vaskeri har vaskemaskin, tørketrommel og tørkerom. 

Tilgang og betaling
For å få tilgang til vaskeriene må du betale et årlig gebyr på kr 600,- (2018). Du mottar da en nøkkel som går til alle vaskeriene.

Du trenger også en vaskelås for reservering av vasketid. Kontakt vaktmesteren for utlevering av vaskelås, depositum på 150 kr.

Reservering av vasketid
Vasketid reserveres med vaskelåsen på tavlen i vaskeriet. 

Vaskelåsene er merket med nummer. Umerkede låser vil bli fjernet av vaktmester eller Styret uten varsel. Styret kan også fjerne låser som blir hengende på samme sted i lengre perioder.

Ingen andre enn de som har meldt seg på vasketur skal bruke vaskeriet. Har du hengt på låsen, men allikevel ikke skal vaske, fjern låsen umiddelbart.

Vasketider alle dager (man–søn)
07.00–11.00
11.00–15.00
15.00–19.00
19.00–22.00

Vennligst overhold vasketidene.

Tørking av tøy og bruk av tørketrommel følger vasketidene.

Tørkerommene skal være avslått utenom de faste vasketidene.

Forlat alltid vaskeriet i den stand du selv ønsker å finne det.