Vaktmester

Navn: Kamil

Mobil: 905 20 631 (Bygårdservice)

E-post: vaktmester@lilleekeberg.no

Adresse: Enoks vei 6, 1181 Oslo

Arbeidstid: Mandag, onsdag og fredag, ca. kl. 07.00–11.00

Vaktmester svarer på telefon alle hverdager.

Vaktmesterens oppgaver

  • Skifte navneskilt på postkasser og ringeklokker
  • Henge opp rundskriv
  • Gå inspeksjonsrunder i oppganger, kjeller og loft
  • Skifte defekte lyspærer og lysrør
  • Inspisere og tømme søppel i vaskeriene
  • Holde god orden på borettslagets område
  • Luke bed, klippe hekker, måke snø
  • Flaggheising på alle offentlige flaggdager
  • Tilkalle fagpersonell når dette er nødvendig i akuttsituasjoner