Spørsmål og svar

Generalforsamling

Spørsmål: Hvor finner jeg dokumentene til generalforsamlingen?

Svar: Innkalling til generalforsamling, og protokoll fra avholdte generalforsamlinger finner du under Organisasjon, vedtekter og husordensregler.

________________________________________________________________

Utleie av egen leilighet - bruksoverlating / fremleie

Spørsmål: Er det lov å leie ut leilighteten sin?

Svar: Under visse forutsetninger er det lov å leie ut leiligheten til andre i en tidsbegrenset periode. Du må først søke styret om samtykke til bruksoverlating. Regler for bruksoverlating finner du i vedtektene punkt 4-2.

________________________________________________________________

Lading av el-bil

Spørsmål: Er det mulig å lade el-bil i motorvarmeren på de vanlige parkeringsplassene?

Svar: Nei, i motorvarmeruttaket er det kun 6 Amp. 6 Amp holder ikke for lading av el-bil. I tillegg er det tidsur i motorvarmeruttaket med en tidsbegrensning på 2 timer.

________________________________________________________________

Vedtekter og husordensregler

Spørsmål: Hvor finner jeg borettslagets husordensregler og vedtekter?

Svar: Vedtekter og husordensregler finner du under Organisasjon, vedtekter og husordensregler .

________________________________________________________________

Montering av ilsted

Spørsmål: Jeg planlegger å skifte en gammel vedovn med en ny. Jeg forstår at dette er noe jeg må søke styret om før jeg igangsetter arbeidet. Hvilke opplysninger trenger dere fra meg for å søke om dette, og hvor lang er forventet behandlingstid?

Svar: Borettslaget rehabiliterte skorsteinene i 2012, og da ble det montert en innvendig stålpipe inne i den gamle skorsteinen av tegl. Vi har hatt problemer hos enkelte beboere der folkene som monterte ilstedet kuttet hull i den innvendige stålpipen, noe som i ytterste konsekvens er svært brannfarlig.

Du trenger ikke å søke styret om å skifte ut ilsted, men om du skal montere nytt ildsted, bytte ut eksisterende ildsted eller fjerne ildsted, krever styret at dette utføres av fagkyndige. Det er Buskerud Pipeservice som har montert stålpipen, og disse kan også bidra til montering og/eller veiledning, men du står selv fritt til å velge montør.

Etter at arbeidet er utført skal det sendes en signert kontrollerklæring til Brann- og redningsetaten. Ta kontakt med Brann- og redningsetaten for mer informasjon og kontrollerklæring.

Husk at du kan søke Enøketaten om tilskudd til å bytte ut ditt gamle ildsted med et ildsted som er mer effektivt og miljøvennlig. Ta kontakt med Enøketaten for mer informasjon og søknadsskjema.

Fjerning av ildsted:

Spørsmål: Jeg ønsker å fjerne peis ovn i stue. Hvordan går jeg frem?

Skal jeg selv skaffe fagfolk til å gjøre dette?

Svar: Ja, du kan selv skaffe fagfolk, men det er viktig er at piperøret inne i pipen tettes på en forsvarlig måte. Derfor er det viktig at fagfolkene du bruker kjenner til den typen piperør vi bruker.

Piperøret er montert av Buskerud pipeservice.

(http://www.buskerudpipeservice.no/)

________________________________________________________________

Jordfeilvarsler

Spørsmål: Vi har i lengre tid opplevd uregelmessig "varsling" av noe slag fra en indikator inne i et skap på kjøkkenet. Den lager en ganske høyfrekvent "summing", og indikerer noe med et gult lys. Dette har ingen sammenheng med hvor mye strøm som brukes i leiligheten, men kommer og går. Hva kan dette være?

Svar: Det høres ut som om det er jordfeilvarsleren det her er snakk om.

Når jordfeilvarsleren lager slike lyder kan det enten tyde på at det er jordfeil i leiligheten, men det kan også tyde på at jordfeilvarsleren er gåen. I sikringsskapet skal du ha en jordfeilbryter og om det er jordfeil, så skal denne bryteren kutte strømmen. Det er viktig at denne jordfeilbryteren fungerer, men ikke like viktig at jordfeilvarsleren fungerer.

Det elektriske anlegget i leiligheten er beboers vedlikeholdsansvar og om du opplever forstyrrende piping kan du selv bestille elektriker og be ham koble ut jordfeilvarsleren. Da kan jo han samtidig sjekke om det faktisk er tilløp til jordfeil eller ikke.

________________________________________________________________

Dørtelefon / callinganlegget

Spørsmål: Dørtelefonen fungerer ikke. Hvem skal vi kontakte for reparasjon eller utskifting?

Svar: Ta kontakt med vaktmesteren, som vil bestille reparasjon eller utskifting.

________________________________________________________________

Flytte fra borettslaget

Spørsmål: Hva bør jeg huske på når jeg skal flytte fra borettslaget?

Svar:

1. Si opp parkeringsplassen .

2. Si opp avtalen med Get: Avtalen er knyttet til deg som beboer og ikke til leiligheten. Denne avtalen må derfor sies opp, eventuelt flyttes. Ta kontakt med Get.

3. Nøkler: Ny eier skal ha minst 3 sett med nøkler.

Vi ønsker deg alt godt på ditt nye bosted!