Endret: 12 okt 2018     Opprettet: 8 sep 2016

Sikker bruk av gassgrill og gassbeholdere

Det er ikke lov å oppbevare gassbeholdere inne i leilighet, boder eller fellesarealer. Gassbeholdere må alltid oppbevares på en sikker måte. 

Gasslangen er ”ferskvare” og blir tørr og morken etter en tids bruk. Hvis slangen sprekker, lekker gassen ut og kan gi eksplosjonsfare. Gasslanger bør byttes ut etter 2-5 år. 

https://www.sikkerhverdag.no/gass/riktig-bruk-av-gass/slik-griller-du-trygt-med-gass/

https://www.sikkerhverdag.no/gass/riktig-bruk-av-gass/slik-vedlikeholder-du-gassutstyret/