Endret: 9 aug 2019     Opprettet: 12 mai 2019

Saker styret jobber med

Her listes opp en del saker som har behandlet, og hva vi jobber med.

 

Forvaltning av grøntområde

Borettlaget er i ferd med å inngå avtale med OBOS prosjekt - Utemiljø for oppfølging av utemiljøet.

Fellesboder - Nye hengelåser

På alle fellesboder kommer det nye hengelåser som er tilpasset det nye låssystemet.

Parkering - Felt F

Kort oppsummert. Biler på felt F skal ha behov for ladning. Biler uten dette behovet vil bli flyttet bort. Prosessen er i gang, og de det gjelder har blitt informert.

Merking av boder (loft og kjeller)

Styret ser at det er behov for at man får tatt en kontroll på hvem som disponerer de forskjellige bodene på loft og kjeller. Det har vært flere eksempler på at enkelte har kun fått overlevert 1 bod ved innflytting. Når det oppstår problemer på loft eller kjeller har styret, vaktmester eller håndtverkere behov for å kunne komme i kontakt med eier av boder på en lett måte.

Sommerfest 2019

17.august - Underplanlegging

Videre jobbes det med følgende saker :

Sykkelparkering

Marikser - Veranda

Markiser - Vinduer

Parkering - forenkling for tildeling og administrasjon

Sikring mot takras / isklumper

Belysning

Søppelkasser

Utnyttelse av fellesareal inne 

Innglassing av veranda 

Avløpsrør - Vurdere tiltak før 2027

Planlegge beboermøte - september 2019

Etablering av flere ladeplasser / alternative lademåter (lynladning)

Brannvarslingsanlegg (Felles)

 

VEDTAK 

Vasking av bil 

Henvendelse fra beboer om det er greit å vaske bilen sin på stikkvei der det er kraner.

Saken er behandlet og beboer har fått beskjed om at det er greit.