Regler for bruk av vaskeriene

Fellesvaskeriene er åpne for alle beboere. Det er derfor viktig at alle tar ansvar og overholder reglene for bruk. Dette er hva husordensreglene sier:

Fellesvaskerier er i Vårsvingen 3, Barnehjemsveien 3 og Enoksvei 4, 25 og 33.

Det er innført betalingssystem for vaskeriene. Kort fås kjøpt av styret /

vaktmester.

Vaskeriene kan benyttes mandag til og med fredag klokken 08.00 til 20.00, og

lørdag kl 08.00 til 16.00, fordelt på periodene 08.00 til 12.00, 12.00 til 16.00 og

16.00 til 20.00. Vennligst overhold vasketidene.

Tørking av tøy i tørkebåsene følger vasketidene.

Tørkerommene skal utenom de faste vasketidene være avslått.

Bruk av vaskeriene og tørking av tøy på tørkestativene utendørs, er ikke tillatt

på søndager og helligdager, samt offentlige høytidsdager.

Det er en selvfølge at andelseiere som anvender vaskeriene tar sin del av

renholdet og kvitterer i boken for utført arbeide.

Forlat vaskeriet i den stand du selv ønsker å finne det!

Andelseiere som bruker vaskeriene skal benytte henge- lås med

vaskekortnummer på vaskeritavlen. Ingen andre enn de som har meldt seg på

vasketur skal bruke vaskeriet. Har du hengt på låsen, men allikevel ikke skal

vaske, fjern låsen umiddelbart.

Kun låser med vaskekortnummer skal anvendes. Det er ikke tillatt å benytte

flere låser. Låser uten vaskekortnummer kan fjernes av vaktmester eller styret

uten varsel. Styret kan også fjerne låser som blir hengende på samme sted i

lengre perioder.

Banking av tøy og tepper skal skje utendørs, i god avstand fra inngangsdørene

og tøy som henger til tørk eller lufting. "Banketider" følger vasketidene.