29 mai 2019

Refusjon av penger på gamle vaskekort

Alle som har gamle vaskekort og ønsker penger refundert må gjøre følgende:

Ta med deg vaskekortet til vaskeriet, scann kortet og ta et bilde som tydelig viser beløp igjen på kortet.

Gå inn på utlegg.obos.no, registrer deg og logg inn.

Følg instruksjonene på nettsiden og registrer følgende:

Type utlegg: Andre utlegg

Beskrivelse/formål: Refusjon vaskekortnr:......... + depositum

Beløp: legg inn resterende beløp + innbetalt depositum

Legg ved kvittering: last opp bildet du tok ved scanning av kort.

 

Når du har registrert utlegget ditt, legger du vaskekortet i en konvolutt merket ditt navn, i postkassen ved styrerommet.

Styret vil avstemme registrerte utlegg mot innleverte vaskekort og godkjenne beløp for refusjon fortløpende.

For å få refundert resterende beløp må dette registreres innen utgangen av 2019.

 

 

Fakturering for bruk av vaskeri

Alle som har fått utdelt nøkkel til vaskeri vil bli fakturert gjeldende årspris fra 01.08.2019, pt. kr 600,-.

Et vaskekort, for start av maskinen, skal ligge i vaskeriet.