20 nov 2017

Ladeplasser el-bil

Styret har valgt leverandør og løsning for ladeplasser for felt F.

Styret vil om kort tid signere avtale med firma som skal grave og tilrettelegge for ladeplasser for hele felt F. De 2 ekstra plassene som var oppe til behandling på årsmøtet vil bli laget.

Dette betyr at borettslaget vil etablere 14 ladeplasser i tillegg til de eksisterende 3 som finnes i Vårsvingen, og vi antar at vi vil i en periode ha en overkapasitet med ladeplasser i borettslaget.

I en periode vil det kunne stå biler som benytter fosilt drivstoff på en del av disse plassene. Vi vil komme tilbake med plan med flytting av biler mellom de forskjellige feltene på et senere tidspunkt. 

Teknisk løsning vil i korte trekk være at vi har valgt en løsning som innebærer dynamisk lading. Uttak "type 2" med ladeeffekt opptil 11Kw basert på produkter fra Schenider. 

Bileiere for som i dag står på felt F vil få et varsel om å flytte bilen på grunn av graving og montering. 

 

Kart over området : https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Y4MOFNKJMSxM87Xf3yH8o1Fw8GA&ll=59.897567758622344%2C10.785736450000059&z=17