Oppussing i leiligheten

For enkelte bygningsmessige endringer i leiligheten må du søke styret om samtykke før du går i gang med arbeidet

  • bygge, rive, flytte eller endre vegger og døråpninger

  • rehabilitere badet

  • andre større bygningsmessige forandringer

Du må også søke styret om samtykke til å

  • installere/skifte ildsted

  • skifte entrédør

Søknaden må inneholde både

1) beskrivelse av arbeidet du vil utføre

2) tegninger som viser endringen av leiligheten

Send søknaden på e-post til styret@lilleekeberg.no eller legg den i styrets postkasse i Enoks vei 6. Styret vil så raskt som mulig behandle søknaden på styremøte, og sende skriftlig svar. Du kan ikke sette i gang arbeidet før du har fått tillatelse fra styret.

Bygningsmessige endringer som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven

Hvis du ønsker å gjøre bygningsmessige endringer som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, må du på forhånd søke Plan- og bygningsetaten om tillatelse. Tillatelsen fra Plan- og bygningsetaten må så legges ved søknaden til styret.

Eksempler på slike arbeider

  • Endring på bærende vegger eller konstruksjoner, for eksempel endring av døråpningen mellom stuen og kjøkkenet.

  • Å bryte branncellen, for eksempel dersom du må lage hull gjennom gulvet til leiligheten eller kjelleren under for å skifte sluk eller soilgrenrør.

Du er selv ansvarlig for å finne ut om arbeidet du ønsker å gjøre må søkes til Plan- og bygningsetaten. Ta kontakt med Plan- og bygningsetaten for mer informasjon.

Hvis du er i tvil, eller du trenger hjelp med søknaden, må du selv betale for hjelp fra en byggteknisk fagkyndig.