Markiser på balkongen

Markise på balkongen er beboernes eget ansvar
Dersom du ønsker markise på balkongen, må du selv betale for kjøp, montering og vedlikehold av markisen.

Du må først søke styret om godkjenning
Før du går igang med arbeidet, må du først søke styret om godkjenning. Send en epost til styret.

Utforming og montering
Det er kun tillatt med en type markiser i borettslaget. Markisene skal monteres inntil balkongens søyler, slik at den i utslått tilstand hovedsakelig er innenfor balkongen.

Godkjent duk
Sandatex 986/151