Innglassing av balkongen

Innglassing av balkongen er beboernes eget ansvar

Beboere som ønsker innglassing av balkong må selv avtale dette direkte med leverandør og dekke kostnader knyttet til kjøp, montering, søknader og vedlikehold av innglassingen. 

Balkonginnglassing er andelseierens vedlikeholdsansvar.

Styret arbeider for at beboer selv kan velge leverandør av innglassing.

For øyeblikket har borettslaget en rammetillatelse for oppføring av balgkong hvor Lumon er godkjent som leverandør av Plan- og Bygningsetaten. 

 

Du må først søke styret om godkjenning

Før du går igang med arbeidet, må du først søke styret om godkjenning.

Søknaden skal inneholde:

  • beskrivelse av innglassingen

  • produktbilde

  • Evt. informasjon om søknad og aksept på oppføring fra Plan- og bygningsetaten

Dersom du monterer innglassing uten å ha fått styrets samtykke, vil styret kunne kreve at den fjernes.

 

Utforming

Innglassingen skal bestå av ufarget glass og hvite profiler/skinner, i RAL-farge 1013. For å sikre at bygningene våre beholder et ensartet utseende, skal den nye innglassingen ikke bryte med de eksisterende innglassingene i borettslaget.