Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

En av styrets oppgaver er å sørge for at borettslaget etterlever HMS-reglementet.

Fellesarealene
Det er ikke tillatt å oppbevare/hensette ting i fellesarealene. Fellesområdene (oppganger, kjeller, loft) er beboernes rømningsvei og skal derfor holdes fri for uvedkomne ting. Alle leiligheter disponerer boder hvor ting kan oppbevares. Styret går årlige HMS-runder for å kontrollere dette.

Ytterdørene
Ytterdørene skal alltid være lukket. Dette for å forhindre både uvedkomne og skadedyr å komme inn i oppgangene.

Dørstoppere på kjellerdører
Dørpumpene på kjellerdørene skal av sikkerhetsmessige grunner ikke hektes av. Disse dørene er branndører og skal derfor holdes lukket.

Lys på balkongene
For å unngå mulige innbruddsforsøk via balkongene, anbefaler styret at lyset på balkongen tennes når det blir mørkt. Dette er spesielt viktig i første etasje, men det er fint om alle lysene kan være tent. Bruk evt sparepære for å spare strøm.

Brannvernutstyr
Alle leiligheter skal ha minst en røykvarsler og et brannslukningsapparat. Det er også montert brannslukningsapparater på loftet og i kjelleren. Rømningsveier fra loft og kjeller er merket.