Endring av ildsted

Borettslaget rehabiliterte skorsteinene i 2012, og da ble det montert en innvendig stålpipe inne i den gamle skorsteinen av tegl. Hvis du skal montere nytt ildsted, bytte ut eksisterende ildsted eller fjerne ildsted, krever styret at dette utføres av fagkyndige. Hvis endringen krever ny åpning i pipa for røykrør fra ildstedet, må du huske å informere fagkyndig om at teglpipa har innvendig stålrør og at tilkobling til dette ikke må skje nær en skjøt i røret. 

Etter at arbeidet er utført skal det sendes en signert kontrollerklæring til Brann- og redningsetaten. Ta kontakt med Brann- og redningsetaten for mer informasjon og kontrollerklæring.

Husk at du kan søke Enøketaten om tilskudd til å bytte ut ditt gamle ildsted med et ildsted som er mer effektivt og miljøvennlig. Ta kontakt med Enøketaten for mer informasjon og søknadsskjema.