Dugnad

Hver vår avholdes det dugnad i borettslaget, og det er alltid hyggelig at så mange som mulig stiller.

Dugnadsoppgavene er enkle. Dugnaden er vel så mye en anledning til å bli kjent med resten av borettslaget. Det dreier seg først og fremst om å få det til å se fint ut utenfor og rundt oppgangen du bor i:

  • Feie og koste rundt inngangspartiet (kaste søppel og avfall)

  • Luke vekk ugress under og rundt hekken utenfor oppgangen

  • Rake løv og fjerne mose rundt sykkelstativ

  • Rake plenen under hekker og bjørketrærne

  • Rydde for søppel på lekeplasser og i sandkasser

  • Bære ut benker fra fellesbodene (der det er benker)

Hver oppgang kan kjøpe blomster til beplantning utenfor inngangspartiet. Utlegg til innkjøp av blomster/planter på inntil kr 400,- pr oppgang refunderes mot kvittering. For refusjon må utlegget registrerer på utlegg.obos.no

Som regel er dugnaden på en hverdag og begynner kl 18.00. Beboerne finner selv fram og tar med det som er av koster og annet dugnadsutstyr i fellesboder og egne oppganger. I tillegg kan ytterliggere koster, trillebårer, raker, hekkesakser m.m. hentes ut på vaktmesterens kontor i Enoks vei 6.