Endret: 10 des 2019     Opprettet: 2 des 2019

Ladeplasser - Felt KLM

Arbeidet med å etablere ladeplasser på felt K, L og M har startet opp

Oppdatert 10.desember  2019:

På grunn av sykdom startet ikke gravingen før i dag.

 

 

 

Følgende SMS er sendt ut til alle som har parkeringsplass på felt K, L og M

 

"Alle biler på felt K må flyttes onsdag 4. desember. Biler på felt L og M må flyttes neste uke. Gravearbeidet knyttet til etablering av ladeplasser starter allerede onsdag 4. Mens gravingen pågår kan ikke parkeringsfeltene benyttes. Vi beklager kort varsel"

 

Her er kartet over parkeringsplassene med feltbokstavene 

 

Praktisk informasjon:

  • Det skal graves fra midt på Barnehjemsveien 5-7 over veien til parkeringsplassene foran nr 5 (felt M) og videre bort til felt L.
  • Det skal graves fra midt på Vårsvingen 5-7 mot felt K..
  • Ladestolpene blir omtrent lik utførelse som de vi har på felt F og J.
  • Prosjektoppstart 4.desember 
  • Planlagt ferdigstilling før jul
  • Borettslaget øker fra 17 til 51 ladeplasser

 

Spørsmål om ladeplassene kan sendes til  parkering@lilleekeberg.no 

Svar på spørsmål:

Hvorfor etalberer borettslaget ytterligere 34 ladeplasser for elbiler og hybrider

Diskusjoner og tilbakemeldinger før, under og etter beboermøtet som ble avholdt. Mange står i kø for ladeplasser. Nybilsalget sier at det er omtrent hver tredje bil som selges er en null utslippsbil (el-bil). I tillegg kommer hybrider som også vil ha behov for lading.

Hva skjer med hekken?

Hekken står for nærme der det skal graves og den blir fjernet. I løpet av våren vil det bli plantet ny hekk.

Må jeg bytte parkeringsplass?

Det blir etablert 34 nye ladeplasser nå i 2019. Disse kommer i tillegg til de 17 vi har fra før. Det blir etablert flere ladeplasser nå enn det antallet som står på venteliste på for ladeplass, og felt K er et felt med hyppigere utskifting av leietakere enn andre felt hvor flere står midlertidig mens man venter på plass nærmere egen oppgang. Vi tror derfor at det blir en naturlig utskifting og gradivis oppfylling av elektriske biler og hybrider. 

Har du i dag parkeringsplass på felt K, L eller M og har bil som ikke trenger lading så skal det ikke legges opp til flytting slik det er vurdert i dag. 

Hvor mange står i kø for ladeplasser?

Ca 25 står i kø for ladeplass

Hvor kan jeg parkere mens det graves? 

Når 34 biler må flyttes blir det trangt om plassen i gata når det graves. Som regel er det en del plasser ledige i toppen av Enoks vei. Det kan også i en periode parkeres foran Enoks vei 6 - 8.

Unngå å parkere inn i gatekryssene.

Hvorfor ble felt K, L og M valgt?

Felles : Feltene ligger omtrent midt i borettslaget. Felt K har historisk sett størst utskiftning av leietakere. Felt L og M også fordi det er nok energi (strøm) tilgjengelig og begge de feltene kan bygges ut samtidig

Felt A : For lite (2 plasser)

Felt B, I, G, H og N: Ligger i ytterkanene av borettslaget

Felt D og E : Ligger relativt midt i borettslaget, men der er det mye hekk og et lukket område som man ha en god plan på hvordan skal være i etterkant. 

Felt C : Kan være et aktuelt felt å etablere lading på senere.

Litt kort varsel?

JA! det ble gitt alt for kort varsel til de som måtte flytte bilene.

Nå var det en mulighet for å få opp ladestolper som også er tilpasset hybridbiler før jul / nyttår siden telen ikke har satt seg i jorden. For noen så passet det å flyttet bilen, og for andre så var det vanskelig siden man var på jobbreise.

Det var også uheldig at vi ikke fikk beskjed om utsettelsen av gravingen pga sykdom.

Antall plasser

Beboer skriver : "I dag har borettslaget 15 el-bil plasser. På felt F står det flere biler som ikke er el-biler. Hvorfor er det da nødvendig å opparbeide 34 plasser til i nærheten av plass F?"

Svar : Borettslaget har 17 plasser fordelt på Felt F med 14 plasser  og J med 3 plasser. Det er naturlig å gjennomføre dette i et område midt i borettslaget. Dersom det er behov så vil ytterligere felt bli bygget ut for å kunne lade elbiler og hybrider.

El-bil salget

Beboer skriver : "Av borettslagets 122 P-plasser er det da bestemt at 49 plasser skal være til el-biler. I henhold til flere oppslag i massemedia i den senere tid går salget av el-biler treigere nå. Hva vet styret i borettslaget om prognosene fremover? Hvorfor satser borettslaget nå så hardt på el-bil?"

Svar : Det legges til rette for lading av elbiler og hybrider på 51 av borettslagets 122 plasser. 

Vi må legge til rette for lading av elbiler og hybrider ref endring i eierseksjonsloven som kom i 2019. Det er ca 25 som står på venteliste for lading av elbiler i tillegg til hybrider.

Venteliste

Beboer skriver : "Hvor mange el-biler står på borettslagets venteliste for P-plass og hvor mange fossilbiler står der?"

Svar : Det er ca 25 som står på venteliste for elbil plass. Tallet for hvor mange som står på venteliste for vanlige parkeringsplass må vi komme tilbake til.

Motorvarmer

Beboer skriver : "For å være mest mulig miljøbevisst med en dieselbil (Euro 6) bruker jeg i dag motorvarmer (felt L). Finnes det strømuttak på strømboksene til el-bil, som kan brukes til motorvarmer (til samme pris som i dag)?"

Svar : Ladestolpene som settes opp på felt KLM vil være av en litt annen variant enn de som står på felt F og J. Disse skal ha strømuttak for motorvarmer. Strømforbruket vil bli direktefakturert av faktisk forbruk.

Tidsaspekt

Beboer spør : "Hvor lang tid tar gravejobben?" 

Hele prosjektet skal være ferdig til jul / nyttår. gravingen bør være ferdig i løpet av en lang uke.