Endret: 4 jan 2019     Opprettet: 3 jan 2019

Henvendelser til borettslaget

Det siste året har antall henvendelser til styret økt og vi har sett et behov for å gjøre noen endringer for å sikre at saker følges opp.

Når du fra i dag sender epost til styret@lilleekeberg.no og vinduer@, eller nokkel@ blir det logget som en sak med en saksnummer. 

Du får umiddelbart et svar tilbake med en link som kan brukes for å sjekke statusen. Dersom du vil oppdatere saken med informasjonen så kan du enten gjøre det ved å gjøre det via linken, eller svare på eposten.

Vi gjør dette tiltaket for å passe på at henvendelser som kommer til styret blir besvart og fulgt  opp.