Endret: 4 des 2016     Opprettet: 22 des 2014

Varsel til beboere i Vårsvingen 1-3

TT-Teknikk har fått i oppdrag av styret å utbedre avløpsledningene under Vårsvingen 1-3. Metoden går ut på at et nytt rør støpes inn i det gamle støpejernsrøret.

Fra onsdag 07.01.15 kl 0800 til fredag 09.01.15 kl 1500 vil det foregå rørfornyingsarbeider på bunnledningen tilkoblet Vårsvingen 1-3.

Avløpet blir stengt av for all forbruk i ovennevnte periode.

Avløpet kan brukes etter kl 1500 fredag 09.01.15.

Det kan ikke være noe forbruk på wc,kjøkken,dusj, vaskemaskiner ect i nevnte tidsrom. Ved eventuell forbruk av avløp kan dette føre til tilbakeslag av kloakk i leiligheter.

Det vil bli plassert ut midlertidig toalettkabin utenfor deres rekke.