Tenning juletrelys 1. desember

Søndag 1. desember var det julefeiering i gata og tenning av lysene på juletreet. Østre Aker musikkorps spilte for oss.

;