Styrets arbeid 2015 / 2016

I styreperioden 2015 / 2016 jobber / kommer styret til å jobbe med blant annet disse sakene:

  • Oppdatere husordensreglene.

  • Vedlikehold av utebenker, med skifting av ødelagte spiler.

  • Nyplanting av trær på de stedene det ble felt trær tidligere i år.

  • Etablere e-postliste til alle beboere.

  • Oppdatere nettsiden.