Styrets arbeid 2014 / 2015

I styreperioden 2014 / 1015 jobbet styret blant annet med disse sakene:

  • Oppgraderte brannvarslere og brannslukkingsapparater etter dagens regelverk.

  • Fulgte opp saker der andelseiere hadde skaffet seg hund eller katt uten styrets samtykke.

  • Oppdaterte husordensreglel punkt 10 om bygningsmessige forandringer til dagens regelverk og praksis.

  • Rehabiliterte ødelagt knotteplast.

  • Rehabiliterte bunnledning i Vårsvingen 3.

  • Fikk utarbeidet vedlikeholdsplan for bygningsmassen.

  • Fikk utarbeidet tilstandsrapport for vinduene i borettslaget.

  • Felling av syke / råtne trær.