Styrets arbeid 2013 / 2014

Det kommende året er det en rekke saker vi har lyst til å få gjennomført:

Grøntområder

Vi skal få utarbeidet en vedlikeholdsplan for grøntområdene og opprette en beboerkomité bestående av beboere som på frivillig basis gjør en innsats på grøntområdene. Meld fra til Styret om du vil være med!

Bygningsmassen

Styret hyrer OBOS til å utarbeide en 10 års vedlikeholdsplan for borettslaget.

ENØK-analyse

Vi har gjennomført en ENØK-analyse av borettslaget som en videreføring av generalforsamlingens ønske om utredning av isolasjon mot loft og kjeller. Dette vil bli en sak for den kommende generalforsamlingen.

Vinduer

Styret har satt i gang kartlegging av vinduene i borettslaget. Dette vil også bli en sak for den kommende generalforsamlingen.

Renovasjon av inngangspartier

På bakgrunn av tips fra en beboer ser Styret behovet for å slipe og lakke inngangsdører og vaske og male inngangspartiet. Dette arbeidet settes i gang i 2014.

E-postliste

Styret ønsker muligheten til å kunne sende ut e-post til de av beboerne som har dette, og alt ligger til rette for at Styret i dag kan bruke OBOS medlemsregister som grunnlag for e-post-utsendelser. Styret har tilgang til medlemslistene via styrerommet.net, men for at vi kan begynne å bruke dette aktivt må beboere gi formelt samtykke. Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med i 2014.

Trafikksikkerhet

Det er 30-sone i borettslagets gater og stikkveier, men ettersom barn leker i gatene er selv det å kjøre i 30 km/t i visse tilfeller for høy hastighet. I tillegg kan det virke som enkelte beboere og besøkende ikke bryr seg om 30-grensen i det hele tatt. Styret har søkt bymiljøetaten om å anlegge fartshumper, men fått avslag. Dette er også en sak vi ønsker å fortsette å jobbe med i 2014.