Endret: 12 okt 2018     Opprettet: 7 okt 2015

Sluttrapport av vann- og avløpsrør

Styret har mottatt rapporten, og informasjon til andelseiere er delt ut i postkassene.

Forkortet og svært forenklet versjon:

"..Samlet sett bør en planlegge et fremtidig rørsikifte (innvendige vann- og avløpsrør) om 10–15 år."

Rapporten, som er utarbeidet av OPAK i samarbeid med Spyleservice, er grundig
utført, og har dekket 25 prosent av alle rørstammer, og gir et godt grunnlag for videre planlegging.

1) Rehabilitering av rør og bad må planlegges med oppstart rundt år 2027.
2) Avvik som er oppdaget under inspeksjon må utbedres.
3) Det må legges en plan for inspeksjon av resterende rørstammene i løpet av det neste året og avvik som blir oppdaget må vurderes utbedres.

Rehabilitering av bad i perioden fra nå til prosjektoppstart:

  • Andelseieren må fortsatt søke om å gjennomføre oppussing av bad.
  • Der det gjennomføres oppussing må man ha fremtidig rørskifte som fokus slik at badene tilrettelegges for dette.
  • Andelseier bør sørge for dokumentasjon av oppussingen av badet, og overlevere dette ved eierskifte.

 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

HISTORIKK :

Styret har fått utarbeidet en vedlikeholdsrapport om kommende vedlikeholdsoppgaver i borettslaget. Denne fikk vi presentert av vedlikeholdskonsulenten fra OBOS Prosjekt 06.10.2015. Her fremgår det at det er behov for å bytte vann- og avløpsrør i hele borettslaget i løpet av de nærmeste årene. Vann- og avløpsrørene går helt frem til sluket på badet. Det medfører derfor at badene til hver enkelt husstand må rehabiliteres, dessverre for noen og til glede for andre.

Det er for tidlig å si noe konkret nå om når dette arbeidet må starte opp.

Beboere står fritt til å pusse opp bad,  men må være klar over at en totalrehabilitering vann- og rør kan medføre at badet vil måtte fjernes og på nytt pusses opp i regi av borettslaget. Ved oppsussing vil beboere med "sparebad", dvs. bad hvor rør skiftes ned til hovedrør, kunne unngå å måtte pusse opp badet ved en totalrehabilitering. Dersom du tenker på å rehabilitere badet, anbefaler vi at du rådfører deg med styret.

 

Oppdatert september 2016:

Borettslaget har engasjert OPAK for å vurdere vann- og avløpsrørene for å få en tredjepart til å vurdere og gi anbefalinger på hva som må utbedres samt hvordan dette bør utføres.

Oppdatert januar 2017:

OPAK skal inn i 10-12 leiligheter i løpet av januar. Aktuelle andelseiere er blir varslet.

Oppdatert februar 2017:

Kun et par beboere var hjemme da varslet inspeksjon skulle gjennomføres. De som vi skal inn til har fått SMS fra styret og blir kontaktet for avtale. Dette betyr at arbeidet med å kartlegge er blitt forsinket og kostnadene for borettslaget vil bli høyere.

Inspeksjon gjennomføres første uka i mars.

 

Oppdatert mars 2017:

Inspeksjon skal gjennomføres av avløpsrør fra topp (loftet) til kjellern på følgende adresser i prioritert rekkefølge. Det er mulig at enkelte rør ikke blir sjekket.

Vårsvingen 15

Vårsvingen 13

Vårsvingen 11

Vårsvingen 9

Vårsvingen 5

 

Barnehjemsveien 9

Barnehjemsveien 11

Barnehjemsveien 13

Barnehjemsveien 15

 

Enoks vei 4

Enoks vei 6

Enoks vei 7

Enoks vei 9 

Enoks vei 11

Enoks vei 37

Enoks vei 33

Enoks vei 31

Enoks vei 29

Enoks vei 27