Endret: 11 jan 2017     Opprettet: 16 sep 2016

Rør og vedlikehold

Borettslaget har mottatt vedlikeholdsplan som var utarbeidet av OBOS Prosjekt. Ut fra foreslått vedlikeholdt og hvilket vedlikehold som er gjennomført i borettslaget de siste 10 år var det behov for en uavhengig rapport om vann og avløpsrør i borettslaget.

Firmaet OPAK er engasjert til å gjøre egen vurdering rundt behovet med å rehablitere bad, avløp og vannrør.

Det er viktig at man bruker tid og lar rapporten blir så god den kan bli.

Når rapporten er mottatt og gjennomgått av styret vil andelseierne bli informert grundig.