Problemer med luftsirkulasjonen

Problemer med luftsirkulasjonen kjennetegnes av

  • dugg, kondens og soppdannelse på grunn av høy luftfuktighet

  • matos og røyklukt fra andre leiligheter på grunn av undertrykk

Dugg, kondens og soppdannelse

Vedvarende høy luftfuktighet kan skape dugg og kondens, og dette forsterkes om vinteren når temperaturforskjellen ute og inne blir stor. Lange perioder med dugg og kondens kan gi grobunn for soppdannelse og medføre råte.

Fuktighet i luften skyldes blant annet matlagning, dusjing, tørking av klær i leiligheten, fuktig vær ute og lav innetemperatur. Personer avgir også fuktighet, omtrent to liter i døgnet per person. Litt fuktighet i luften er normalt, og forsvinner vanligvis når ventilene er åpne, eller ved litt ekstra lufting med åpne vinduer.

Matos og røyklukt

Undertrykk kan føre til at matos fra en annen leilighet siver inn i din leilighet. Undertrykk kan også oppleves som dårlig trekk i skorsteinen, eller at røyklukt fra skorsteinen blir trukket inn i leiligheten.

Den naturlige ventilasjon er avhengig av at luftstrømmen i alle leilighetene i luftsystemet følger samme retning i avtrekkskanalen, og har omtrent samme hastighet. Dersom en av leilighetene i systemet har stengte eller blokkerte ventiler, kan det føre til undertrykk i din eller naboens leilighet.

Tilsvarende kan undertrykk oppstå ved bruk av elektrisk vifte. Viften vil endre lufthastigheten og/eller retningen på luftstrømmen i alle leilighetene i luftsystemet. Endringen i den naturlige ventilasjonen skjer uansett om viften er montert på avtrekksventilen eller friskluftventilen.

Hva må du gjøre?

  • Fjern eventuelle elektriske vifter

  • Hold friskluftventilene åpne slik at det kommer nok frisk luft inn

  • Hold avtrekksventilene åpne slik at fuktig luft slipper ut

  • Hold en god innetemperatur i alle rom, hele året

Du er selv ansvarlig for luftsirkulasjonen i din leilighet. Dersom en leilighet opplever problemer med luftsirkulasjonen, kan det bli nødvendig å åpne ventiler, og/eller fjerne elektriske vifter, også i de andre leilighetene i samme luftsystem.