Endret: 12 okt 2018     Opprettet: 31 okt 2017

Lekeplasskontroll HMS

Borettslaget har også i år gjennomført den pålagte kontrollen av lekeplasser og det er funnet enkelte avvik.

Feil som lekeplasskontrolløren finner klasifiseres som  A, B eller C .
A feil: Avvik som kan medføre fare for barnets liv. (må utbedres umiddelbart)
B feil: Avvik som kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet (må utbedres i nær fremtid)
C feil: Avvik som kan føre til mindre alvorlig skade. (Disse skal utbedres ved periodisk vedlikehold).

Det var kun 1 B feil : Turnringene. Disse vil bli tatt ned.

Av C feil var det kommentert at sanda under stativene ikke fungerte som "støt sand", det vil si at den er for hard/kompakt. Et par plasser er de store steinene noe nær lekeapparatene, samt det var noen metalldeler som burde males.

Noen av C feilene vil bli rettet i 2017, andre feil må vente til vinteren er over. 

Dersom noen ønsker å se rapporten fra kontrollen - ta kontakt med styret.