Endret: 4 des 2016     Opprettet: 25 jan 2015

Innsending av forslag til generalforsamling

Frist for innsending av forslag til generalforsamlingen er 20. mars. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for generalforsamlingen er det ønskelig at

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

  • forslagsstiller selv formulerer forslag til vedtak i den aktuelle saken

Forslag kan sendes enten som e-post til styret@lilleekeberg.no eller som brev til Styret, Enoks vei 6, 1181 Oslo.