Endret: 4 des 2016     Opprettet: 19 jun 2013

Informasjon om nytt kanaltilbud fra Get

Den 18. juni introduserte Get det nye tv-tilbudet som blant annet betyr at alle Start-kunder vil få muligheten til å velge inntil 20 kanaler selv. Derfor viderformidler styret vedlagte spørsmål/svar-liste fra Get.  

HER ER GETS SPØRSMÅL-OG-SVAR-LISTE:

Hva blir det nye digitale grunntilbudet?

Den nye Startpakken vil bestå av 20 faste kanaler. I tillegg til de 20 faste, har vi forhåndsvalgt 10 populære kanaler som vil være tilgjengelig automatisk for alle kunder. Kunden kan når som helst bytte ut en eller flere av de 10 kanalene som vi har forhåndsvalgt, og i tillegg velge ytterligere 10 kanaler fra en stor valgmeny på mer enn 70 kanaler. Kunden trenger ikke å velge kanaler selv for å ha et fullverdig tv-tilbud, for hvis man ikke gjør noe så vil man uansett automatisk få tilgang til de 30 mest populære kanalene.

Utvidet og forbedret «Familiepakke» - hva betyr det?

Som et alternativ til «Start med valgfrihet» relanserer vi Familiepakken som et produkt hvor kunden «slipper å velge» og får «alt». Den nye Familiepakken vil i praksis inneholde alle kanalene i valgmenyen, og blant de fremmedspråklige kanalene vil kunden kunden fritt kunne velge inntil 5 kanaler som en del av Familieabonnementet. Listeprisen fortsetter å være 149 kr pr mnd som i dag.

«Nye kanallister» sier du – når kommer den og hva betyr det?

Endelig kan vi gi kundene våre HD på «riktig» plass. Den nye kanallisten vil bli automatisk rullet ut til alle SD- og HD-bokser i perioden 5. til 18. juni. Kunder med HD-boks får HD-versjonen av en kanal som standardvalg, slik at NRK1 HD kommer på kanalplass 1 osv. I tillegg blir kanallisten tilpasset det nye tv-tilbudet slik at de faste kanalene ligger først og deretter ligger de valgbare kanalene sortert etter kategori / genre. Etter dette vil de forskjellige premium-leverandørenes tilbud ligge samlet på en mer oversiktlig måte enn i dag. Plasseringen til radio-kanaler osv vil forbli uendret fra i dag.

Det er viktig å merke seg at kunder som har opprettet en favorittliste vil måtte definere denne på nytt da de fleste av kanalene vil bytte plass.

Hvordan løser vi migrasjon av kundene fra dagens struktur?

Kunder som bare har Startpakken i dag vil få den nye Startpakken i morgen automatisk. Prisen endres ikke hverken for kollektive eller stand-alone kunder. Bonuskanaler utgår i forbindelse med lanseringen av det nye tilbudet. Kunder med bonuskanaler vil automatisk få de kanalene de har i dag valgt inn i sitt nye tv-tilbud. De vil dermed ikke miste noen av de kanalene de har valgt gjennom bonuskanal-ordningen i dag. Kunder som har tilleggspakker slik som f.eks. Favoritt 2 og Get Musikk vil bli migrert til den nye Startpakken. Vi vil automatiske velge inn kanalene de hadde abonnement på tidligere slik at de ikke mister noe. De vil slippe å betale ekstra for disse kanalene fremover. Produktene Favoritt 2, Favoritt 4, og temapakkene vil da utgå fra vår produktportefølje.

Kunder som har Familiepakken (eller Get HD fra tidligere) vil automatisk få den nye Familiepakken uten at det koster noe ekstra utover det de betaler i dag.. Dette gjelder også den som eventuelt har en rabattert pris på Familiepakken mot listepris 149 kr pr mnd.

Hvordan kan kundene velge kanaler?

Alt valg skal foregå på get.no. Det vil bli laget et eget valgområde på get.no hvor kunder, etter at de har logget seg inn på Min side, enkelt vil kunne velge og administrere sine kanaler. Det vil være en «offline» løsning hvor vi kan sende et papirskjema til kunder som f.eks. ikke har internett, slik at de også kan få valgt kanaler. På sikt vil det også kunne bli muligheter for å velge på andre plattformer som f.eks. rett fra boksen og via Get Apps.

Hvor ofte kan kunden velge og vil det koste noe å gjøre endringer?

Kunden kan velge så ofte han  / hun ønsker og kanalene aktiveres umiddelbart. Det vil kunne ta noe tid å få aktivert valgte kanaler i travle perioder – på lik linje med aktivering av andre nye produkter gjennom våre systemer.

Hvordan varsler vi kundene om endringene som kommer?

Alle dtv-kunder mottar også i slutten av mai en omfattende informasjonspakke (se vedlagte dokumenter) som beskriver den nye muligheten og det nye tv-tilbudet. Denne informasjonspakken vil være tilpasset og segmentert avhengig av om kunden har f.eks. Start eller Familie eller favorittpakke i dag. 

Blir prisen påvirket av endringen?

Nei. Det blir ingen prisendring for noen av kundene i forbindelse med denne lanseringen. Den eneste endringen i pris er kunder som i dag kjøper f.eks. to ekstra kanaler gjennom produktet Favoritt 2 som fremover ikke trenger å betale ekstra for disse to kanalene da de kan velges inn som en del av Startpakken. 

Kommer det noen nye kanaler også?

Vi har allerede lansert en rekke nye kanaler så langt i 2013 og det blir lansert noen flere nå i juni. I tillegg har vi flere kanaler og HD-versjoner som er oppe til vurdering for mulig lansering til høsten. Se brosjyre om ny kanalliste for oversikt over bekreftede nye kanaler.

Mer info:

www.get.no