Endret: 4 des 2016     Opprettet: 9 feb 2016

Felleskostnader 2017

På styremøtet 15. november 2016 vedtok styret å øke felleskostnadene med 3,5% fra 1. januar 2017. Leie av parkeringsplass økes med 25 kroner. Vanlig parkeringsplass økes fra kr 125 til 150 og el-bilplass økes fra kr 200 til kr 225. Økning på 3,5% skal avsettes på konto for bruk og vedlikehold beskrevet i "Vedlikeholdsnøkkelen" utarbeidet av OBOS prosjekt 2015. Vedlikeholdsnøkkelen er en plan som borettslaget har fått utarbeidet for å kunne planlegge, budsjettere og gjennomføre nødvendig vedlikehold.