Behandle soppdannelse

Soppdannelse

Soppdannelse ses som mørke prikker eller flekker på overflater. Årsaken til soppdannelse er vanligvis en kombinasjon av dårlig luftsirkulasjon, høy luftfuktighet og lav innetemperatur.

Soppdannelse kan oppstå alle steder, men skjer særlig på de kaldeste og/eller fuktigste stedene i leiligheten. Typisk kan det oppstå i vinduet på soverommet om vinteren, da man ønsker kald temperatur om natten, uten å varme opp og lufte ut rommet tilstrekkelig i løpet av dagen.

Andre kalde og /eller fuktige steder i leiligheten er ved vinduene, langs yttervegger, i hjørnet mellom to yttervegger, bak møbler som står inntil yttervegg eller i taket på badet.

Muggsopp kan være helseskadelig.

Fjerne soppdannelse er andelseierens ansvar

Dersom du er så uheldig å ha fått soppdannelse i leiligheten, må du snarest fjerne det. Dette hører med til andelshavernes indre vedlikeholdsansvar.

Fjern soppdannelsen ved å vaske med soppmiddel, som du får kjøpt hos blant annet jernvarehandlere og malingsbutikker. Skrubb bort soppdannelsen. Deretter må du male/tapetsere om.

Sørg for god luftsirkulasjon og god innetemperatur

Sørg for god luftsirkulasjon, normal luftfuktighet og god innetemperatur. Styret anbefaler minimum 18 grader i alle rom, men jo høyere temperaturen er, jo lettere er det å tørke ut fuktighet. Plasser møbler eller andre gjenstander litt ut fra kalde vegger, slik at luften kan sirkulere fritt mellom veggen og møbelet.